banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Nghị quyết kỳ họp chuyên đề tháng 3 - 2021
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 01 Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tải tại đây
2 Nghị quyết số 02 Về việc Bầu Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tải tại đây
3 Nghị quyết số 03 Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tải tại đây
4 Nghị quyết số 04 Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy Tải tại đây
5 Nghị quyết số 05 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh Tải tại đây
6 Nghị quyết số 06 Về chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai Tải tại đây
7 Nghị quyết số 07 Về chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum Tải tại đây
8 Nghị quyết số 08 Về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai Tải tại đây
9 Nghị quyết số 09 Về chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy Tải tại đây
10 Nghị quyết số 10 Về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy Tải tại đây
11 Nghị quyết số 11 Về chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần Tải tại đây
12 Nghị quyết số 12 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trường Chinh Tải tại đây
13 Nghị quyết số 13 Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
14 Nghị quyết số 14 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Tải tại đây
15 Nghị quyết sô 15 Về việc phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ năm 2021 Tải tại đây
16 Nghị quyết số 16 Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Tải tại đây

Số lượt xem:269