banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 4
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 10 về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2012 Tải tại đây
2 Nghị quyết số 11 về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 Tải tại đây
3 Nghị quyết số 12 về Quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tải tại đây
4 Nghị quyết số 13 về Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2020, định hướng đến 2025 Tải tại đây
5 Nghị quyết số 14 về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
6 Nghị quyết số 15 về mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Tải tại đây
7 Nghị quyết số 17 về phương án đầu tư hạ tầng để phát triển quỹ đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla Tải tại đây
8 Nghị quyết số 18 về phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh Kon Tum năm 2012 Tải tại đây
9 Nghị quyết số 19 về thông qua tổng biên chế công chức trong các cơ quan,tổ chức hành chính thuộc tỉnh Kon Tum năm 2013 Tải tại đây
10 Nghị quyết số 20 về hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chức danh ở thôn, tổ dân phố. Tải tại đây
11 Nghị quyết số 21 về bổ sung số lượng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
12 Nghị quyết số 23 về nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum đến năm 2015. Tải tại đây
13 Nghị quyết số 24 đặt tên đường thành phố Kon Tum giai đoạn 2012-2015 Tải tại đây
14 Nghị quyết số 25 về thông qua Đề án xây dựng thành phố Kon Tum đến năm 2015 đạt 70% tiêu chí của đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới Tải tại đây
15 Nghị quyết số 26 về việc phân bổ chi tiền quyền sử dụng rừng Tải tại đây
16 Nghị quyết số 27 về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do tỉnh quản lý Tải tại đây

Số lượt xem:176