banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp bất thường tháng 4 -2014
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 01 Về thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H’Drai. Tải tại đây

 

Số lượt xem:167