banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Tài liệu họp thường trực HĐND tỉnh ngày 18/01/2024

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

 01

Tài liệu họp thường trực HĐND tỉnh ngày 18/01/2024

   - Chương trình

02

Công văn số 3681/UBND-NNTN ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng đất..

  - Công văn

  - Dự thảo văn bản của Thường trực HĐND tỉnh

03

Dự thảo Tờ trình của Văn phòng về việc thăm, chúc Tết Giáp thìn 2024 của Thường trực HĐND tỉnh.

  - Dự thảo Tờ trình

04

Báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về nội dung, thời gian Tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 5 tại huyện Đăk Tô

  - Báo cáo

05

Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về triển khai Kết luận số 05/KL-KTrVB ngày 09/01/2024 của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ tư pháp về Nghị quyết số 78/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  - Kết luận số 05/KL-KtrVB