CMListTHÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 17-CV/BCĐ ngày 27-11-2017; Trang thông ti...

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI – Ý NGHĨA – NHẬN THỨC LUẬN.

Cách mạng tháng Mười nổ ra và thắng lợi, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ lên CNXH, thời đại của những người bị áp bức đứng lên tự giải phóng mình,...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẤN ĐỀ VĂN HOÁ PHÁP LÝ

Pháp luật là một hiện tượng xã hội khách quan, nhưng quá trình xây dựng, và ban hành pháp luật, và đưa pháp luật vào cuộc sống lại phải thông qua yếu ...

Cảnh giác với sự xuyên tạc lịch sử

Cách mạng tháng 8 vĩ đại đã đi vào lịch sử như một sự mẫu mực của sự kết hợp giữa sự lãnh đạo của một chính đảng cách mạng với sức mạnh đại đoàn kết d...

VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG

Khái niệm hệ thống chính trị được sử dụng từ Hội nghị Trung ương 6 khoá VI (tháng 3 năm 1989), đó là hệ thống các tổ chức chính trị xã hội mà qua đó n...

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, là nội dung cốt lõi trong chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị và cũng là trách nhiệm, bổ phận...

NHẬN THỨC NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hi...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ mười, ngày 24/11/2015 gồm 27 chương, 689 điều và có hiệu lực thi hà...

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 01/6/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum đã tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI...

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Kon Plông

Trong 03 ngày (từ ngày 09-11/5/2016), đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các ứng cử viên đại biểu...

Hội nghị trực tuyến kiểm tra, đánh giá việc lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 17/5, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố nhằm kiểm tra, đánh giá việc lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Qu...

Ủy ban Bầu cử tỉnh họp thống nhất công tác chuẩn bị bầu cử

Chiều ngày 6/5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức họp thống nhất một số nội dung công việc về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các c...

Bầu cử sớm ở một số xã biên giới và đơn vị lực lượng vũ trang ở các huyện Đăk Glei, Sa Thầy, Ngọc Hồi

Được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử Quốc gia tại Công văn số 334/HĐBCQG ngày 05/5/2016 về việc cho phép bầu cử sớm; ngày 06/5/2016, Uỷ ban Bầu cử tỉnh ...

Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện quyền vận động bầu cử

Trong 02 ngày (từ ngày 5 đến ngày 06/5/2016), tại Hội trường Ngọc Linh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử ...

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia làm việc tại tỉnh Kon Tum

Chiều ngày 25/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Thượng tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị,...

Đồng chí Kring Ba, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện ĐăkTô và Ngọc Hồi

Vừa qua, đồng chí Kring Ba-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng lãnh đạo một số sở...

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba có 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Kon Tum

Ngày 15/4/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lập danh sác...

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba có 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 15/4/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính ...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Vừa qua, đồng chí Kring Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ phụ trách công tác bầu cử địa bàn huyện Đăk Glei đã ki...

Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai có 100 người trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 16/3/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận ...

Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai có 10 người trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Kon Tum

Ngày 16/3/2016, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Hai để thỏa thuận ...

Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 31/01/2016, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhâ...

Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 31/01/2016, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW về công tác công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội...

Trang trước Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC