banner
CMListĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG
NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Trong quá trình phát triển miền núi, tây nguyên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, nhiều quyết định, nhiều nỗ l...

Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết về chiến lược phát triển biển việt nam đến năm 2020 của BCHTW Đảng khóa X, qua 10 năm thực hiện đã đạt được những kết quả to lớn, nhận thức...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LỰC LƯỢNG DUY NHẤT LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG NƯỚC TA

Giữa thế kỷ XIX khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn đã chịu khuất phục và phục vụ chính quyền thực dân, từ đó nhân dân t...

CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XII

Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước luôn là chủ trương lớn của Đảng được xác định từ Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, quá trình thực hiện mặc dù đ...

NHẬN DIỆN ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA TỈNH DƯỚI GÓC ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Kon Tum là một tỉnh miền núi nằm phía bắc Tây Nguyên, trình độ phát triển mọi mặt còn những hạn chế, có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó ...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN- THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW4 KHOÁ XII - NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG.

Trong những năm qua đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán b...

Chào năm mới 2015

Năm 2014 đã đi qua. Nhìn lại một năm đầy thử thách, cam go trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức; Chín...

Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Năm 2014, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nhiều chuyển biến, ...

Tích cực triển khai công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 2014

Trong đợt điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 2014 này, Kon Tum có 291 địa bàn điều tra, trong đó có 86 địa bàn thành thị, còn lại là nông thôn...

Vận dụng mô hình và tiêu chí Nông thôn mới  đối với đặc thù vùng Tây Nguyên

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Kon Tum bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực: Bộ mặt nông ...

Công tác giảm nghèo bền vững ở Tu Mơ Rông:  Hiệu quả từ những chính sách đồng bộ, đúng đắn

Năm 2013 đã khép lại. Năm mới đang đến gần. Nhìn lại một năm qua, huyện Tu Mơ Rông đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực ...

Chào năm mới 2014

Năm 2013 đã đi qua - năm 2014 đã đến. Nhìn lại năm 2013, một năm đầy thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, tình hình trong nước có nhiề...

Tăng cường hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh Nam Lào

Thời gian qua, Kon Tum và các tỉnh Nam Lào đã tiếp tục hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộ...

Tăng cường hơn nữa công tác chấn chỉnh và quản lý bảo vệ rừng

Ngày 08/3/2013, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 150/QĐ-UBND ban hành phương án chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2...

Chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư  khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng lên

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm ngay từ khâu xây dựng thể chế chính sách. Hầu hết các v...

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE