Hoạt động trong tháng 3 và 4/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
01/03/2021 4:25:53 CH
Thực hiện Chương trình công tác từ đầu năm 2021 đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021), trong tháng 3 và 4/2021 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động
Hoạt động trong tháng 3 và 4/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Đối với công tác xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự án luật Luật phòng, chống ma túy và các nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11.

Về công tác giám sát, Đoàn sẽ phối hợp, tham gia Đoàn giám sát của Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đến giám sát việc quyết tóan ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào ngày 22. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp công dân định kỳ vào chiều ngày 04/3 và ngày 08/4/2021.

Về công tác tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV.

Về tham dự kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV, Đoàn tiếp tục chuẩn bị các nội dung có liên quan đến kỳ họp theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và Uỷ ban của Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham dự đầy đủ và tích cực các phiên họp toàn thể của Quốc hội, các cuộc họp của Tổ và của Đoàn để thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh Kon Tum./.

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khóa XIV - Nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Chương trình hoạt động từ đầu năm 2021 đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức gặp mặt tọa đàm Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021)
Icon Một số kết quả hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon BẢO HIỂM XÃ HỘI - MỘT TRỤ CỘT TRONG HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI
Icon VẤN ĐỀ LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon CÔNG TÁC THÔNG TIN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 10 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC