banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Ý NGHĨA CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
19-7-2019
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được quốc hội khóa IV kỳ họp thứ 3 thông qua, với 4 chương 35 điều, việc ban hành dự luật này có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa Chủ trương của đảng và nhà nước là tăng cường trợ giúp để phát triển mạnh doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hộ gia đình, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.
Ý NGHĨA CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Trên thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa chiến khoảng 97% số doanh nghiệp của cả nước, đóng góp khoảng 31% tổng thu ngân sách và 31% vốn đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp nói chung, đóng góp 50% vào tốc độ tăng trưởng quốc dân, đóng góp khoảng 45% GDP hàng năm tạo ra 51% tổng số việc làm, mặt khác nhiều quốc gia trên thế giới doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ vv… và xác định là động lực tăng trưởng, là xương sống của nền kinh tế, và xác định việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhiệm vụ trọng tâm của nhà nước, và họ cũng đã có chính sách pháp luật để phát triển loại hình doanh nghiệp này. Về pháp luật, nước ta đã có những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật như nghị định 56, và trong các đạo luật khác như luật đất đai, luật đầu tư, luật các tổ chức tín dụng vv…. Nhưng còn rải rác và còn nhiều hạn chế. Từ chủ trương của đảng và nhà nước, từ vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ kinh nghiệm của các nước và thực tiện pháp luật nước ta, đòi hỏi phải tạo khung pháp lý tốt về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để loại hình doanh nghiệp này phát triển bền vững, việc ban hành luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đáp ứng yêu cầu đó . Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài sử dụng các nguồn lực của nhà nước còn cần thiết khuyến khích các nguồn lực bên ngoài nhà nước của các tổ chức cá nhân, việc này  đã được thể hiện ở khoản 6 điều 5 bằng việc quy định nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tài trợ và tham gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy định đối tượng của nhà nước trong từng thời kỳ, luật cũng đã có quy định nhà đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, và khuyến khích các cá nhân tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ và tham gia hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cần thiết, luật đã quy định các nội dung và điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề là hỗ trợ để các doanh nghiệp này không ngừng lớn lên phát triển chứ không chỉ là hỗ trợ để ổn định rồi đứng im không chịu lớn lên, đây là điều mong muốn của nền kinh tế và cũng phải là mục tiêu của luật này, bởi vậy luật đã  có những quy định rõ và cụ thể, về liên kết, về trách nhiệm của doanh nghiệp để nó lớn dần lên. Trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ thực hiện có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước, của các tổ chức, cá nhân, hoạt động đúng pháp luật, hoàn trả chi phí trong trường hợp vi phạm hoặc lợi dụng chính sách của nhà nước để trục lợi như quy định ở khoản 2 điều 6 mà còn phải có trách nhiệm phát triển lớn lên, việc lợi dụng chính sách hỗ trợ để trục lợi là vi phạm pháp luật, do vậy luật cũng đã có những quy định nhằm loại trừ việc nhận hỗ trợ của nhà nước để thụ hưởng mà không chịu phát triển lớn lên, theo hướng có sự giới hạn của nhà nước đó là không cào bằng trong hỗ trợ, giới hạn về quy mô hỗ trợ, giới hạn về thời gian hỗ trợ, doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ trong một thời gian nhất định, luật đã tạo khung pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của loại hình doanh nghiệp này.

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon ĐỂ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 08 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG
Icon VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC TỰ CHỦ ĐẠI HỌC TRONG LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Icon BẢN CHẤT CỦA VẤN ĐỀ THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT.
Icon HOÀN THIỆN LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỘT CÔNG CỤ QUAN TRỌNG TRONG CHÍNH SÁCH THUẾ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Icon TRỰC QUAN HOÁ TRONG GIẢNG DẠY LÀ CÁCH GIÚP NGƯỜI HỌC GIỮ LẠI KIẾN THỨC LÂU HƠN
Icon PHÁT HUY SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG XÃ HỘI ĐỂ XÂY DỰNG TỈNH NHÀ VỮNG MẠNH.
Icon Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng- một biện pháp ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức trong cán bộ đảng viên hiện nay
Icon Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo- Sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.
Icon Giải pháp nào thu hồi nợ đọng thuế trong năm 2014?
Icon THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, THƯ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE