banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 và các văn bản pháp luật mới về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
24-2-2022
Thực hiện Kế hoạch số 779/KH-UBND ngày 09/03/2021 của UBND tỉnh, ngày 24 và 25 tháng 02 năm 2022, Sở Tư Pháp đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 và các văn bản pháp luật mới về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân các huyện, thành phố.
Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 và các văn bản pháp luật mới về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Quảng cảnh Hội nghị

Hội nghị đã giới thiệu những dung cơ bản, quan trọng của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Thông tư số 04/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP; Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đây là Hội nghị quan trọng đối với đội ngũ thực hiện nhiệm vụ liên quan, cung cấp và cập nhật kịp thời những thông tin mới được ban hành nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời, góp phân nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật của cơ quan dân cử trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Tr Anh  
Tin liên quan:
Icon Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ
Icon Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Cử tri Kon Tum đi bầu cử đạt gần trăm phần trăm
Icon Toàn tỉnh có gần 360 ngàn cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu cử
Icon Hội nghị hướng dẫn vận động bầu cử
Icon Có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Icon Tổ chức Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Kon Tum
Icon Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE