banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)
26-10-2022
Chiều ngày 25/10/2022, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)
ĐBQH Trần Thị Thu Phước phát biểu thảo luận tại Tổ

Luật Dầu khí hiện hành được ban hành ngày 06/7/1993, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2000, 2008 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đã tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành dầu khí. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thay đổi, đòi hỏi phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Dầu khí hiện hành cho phù hợp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tạo ra bước đột phá về thể chế để thúc đẩy phát triển hoạt động dầu khí, tiếp tục đưa nguồn tài nguyên dầu khí vào phục vụ cho sự phát triển đất nước. Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) đã được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và đã nhận được sự quan tâm thảo luận của các đại biểu Quốc hội. Tại Kỳ họp này, dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) tiếp tục được đưa ra thảo luận tại Nghị trường trước khi Quốc hội xem xét, thông qua.

Tại Phiên thảo luận này, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Trần Thị Thu Phước và 12 đại biểu Quốc hội cả nước tham gia phát biểu xây dựng luật. Các đại biểu Quốc hội đã đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tham gia nhiều ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật về: Chính sách của Nhà nước về dầu khí, ưu đãi trong hoạt động dầu khí và các chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ dầu khí khai thác tận thu; điều kiện, nội dung tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và các quyền, nghĩa vụ của tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí; sử dụng thông tin, dữ liệu, kết quả điều tra cơ bản về dầu khí; lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí, điều kiện tham gia đấu thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu, chào thầu cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt;…

Tham gia góp ý dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Thu Phước - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cơ bản nhất trí cao với Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Dự thảo Luật lần này đã bổ sung nhiều quy định đảm bảo an ninh, quốc phòng trong hoạt động dầu khí. Tuy nhiên, đại biểu Trần Thị Thu Phước đề nghị cần bổ sung quy định nguyên tắc: Tổ chức, cá nhân tiến hành điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí phải tuân thủ quy định về quốc phòng an ninh, an toàn sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa.

Đại biểu Trần Thị Thu Phước cũng thống nhất với đề xuất về việc bổ sung vào Dự thảo quy định về chính sách đặc thù đối với khai thác tận thu dầu khí theo hướng doanh nghiệp khai thác được thực hiện tính toán trực tiếp chênh lệch thu chi trong hoạt động khai thác, không phải nộp trước thuế tài nguyên và thuế xuất khẩu dầu khí và sau khi hợp đồng này kết thúc, giao cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam được tiếp quản quản lý, sử dụng tài sản công là các tài sản, công trình dầu khí đã được lắp đặt, đầu tư và khai thác. Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng, cần có những nội dung quy định điều chỉnh đối với các vấn đề như vận chuyển, chiết xuất, chế biến, lọc hóa dầu để tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động nêu trên.

Hoạt động dầu khí đóng góp rất quan trọng trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế đất nước, do vậy, đại biểu Trần Thị Thu Phước đề nghị, các quy định về hợp đồng lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng dầu khí, chuyển nhượng hợp đồng dầu khí, thẩm định và phê duyệt các chương trình, báo cáo, kế hoạch tìm kiếm khai thác dầu khí cần bổ sung các cơ chế kiểm soát, đánh giá thận trọng hơn đối với tác động về quốc phòng, an ninh cho thật chặt chẽ.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Quốc hội thảo luận Tổ về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở
Icon Quốc hội thảo luận Tổ về Kinh tế-Xã hội
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE