banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Bế mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI
9-12-2022
Sau gần 03 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, cuối buổi sáng hôm nay (ngày 09/12/2022), Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất thông qua 38 nghị quyết. Thay mặt HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp.
Bế mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XI
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: TH

Như tin đã đưa, sau khi thảo luận tại Tổ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, QPAN năm 2023 và các nội dung trình, HĐND tỉnh nghe Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh qua thảo luận tổ; tiến hành thảo luận tại Hội trường để làm rõ những nội dung còn có ý kiến khác nhau; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời xem xét, thống nhất thông qua 38 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang cho rằng, tình hình kinh tế trong và ngoài nước trong thời gian tới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Năm 2023 là năm bản lề thực hiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 05 năm 2021 - 2025. Vì vậy, thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các cấp, các ngành, các địa phương từ tỉnh đến cơ sở sớm đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Muốn vậy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân, nắm chắc tình hình, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được xác định, bảo đảm khắc phục nhanh, hiệu quả các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra năm 2022; phải quyết liệt hơn nữa, quan tâm hơn nữa ở 03 cấp chính quyền trong thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh; chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; mọi khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư, kinh doanh phải được chính quyền các cấp phát hiện và giải quyết kịp thời, dứt điểm, tạo niềm tin vững chắc cho doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại tỉnh nhà.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện từng dự án, tiểu dự án đã được xác định; phải công khai rộng rãi bằng nhiều hình thức phù hợp để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết; phải chú trọng đúng mức việc lồng ghép các nguồn vốn để phát huy hiệu quả cao nhất nguồn lực quan trọng từ các chương trình này, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng đi liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cần quán triệt và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Trung ương là “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm và trọng điểm”.

Toàn văn các Nghị quyết kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII được đăng trên trang Thông tin điện tử của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (daibieudancukontum.gov.vn).

 

TH  
Tin liên quan:
Icon CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH TRÁCH NHIỆM CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ
Icon Đại biểu HĐND thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề đối với các trình Kỳ họp họp thứ 4 HĐND tỉnh
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 11 năm 2022
Icon Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Quyết Thắng
Icon Thực hiện tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử
Icon Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon HĐND tỉnh giám sát thực hiện Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tại huyện Ngọc Hồi
Icon Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 2
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE