banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
13-11-2023
Trong tuần làm việc thứ Ba (từ ngày 06 đến ngày 10/11/2023) của kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước tiếp tục tham gia hơn 6 Phiên làm việc ở Hội trường để nghe trình bày 17 tờ trình, báo cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4; Thảo luận về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ;...
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba  của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Các ĐBQH tỉnh họp Tổ thảo luậnsáng ngày 10-11-3023

Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;... Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 là tiếp tục ưu tiên tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách; khơi thông các nguồn lực; xử lý hiệu quả các vướng mắc để phát triển các loại thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững; nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách, thực thi công vụ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng chiến lược trọng điểm, quan trọng quốc gia.... Quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế ngang tầm với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Chăm lo các đối tượng chính sách.

Quang cảnh Phiên làm việc tại Hội Trường

Tại các Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Phạm Đình Thanh đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng trước mắt, cần có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp địa phương có cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo;... Đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho phép các hộ nghèo, cận nghèo ngoài việc được hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được vay ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP nhằm có thêm kinh phí để xây dựng nhà ở từng bước nâng cao diện tích, chất lượng nhà ở. Đại biểu Tô Văn Tám đã phát biểu tranh luận, trao đổi lại với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về vai trò của nhà trường và xã hội trong việc ngăn chặn bạo lực học đường; Đề nghị ngành văn hóa cần có giải pháp để duy trì, phát huy giá trị văn hóa đạo đức truyền thống, đồng thời định hướng, thúc đẩy, hình thành giá trị văn hóa mới.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng 21 đại biểu Quốc hội các tỉnh Thái Nguyên, Đắk Nông và Long An tiếp tục tiến hành 4 buổi thảo luận tại Tổ 7 đối với 7 dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi); Các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 03 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Tại các phiên thảo luận này, các đại biểu trong Đoàn đã tham gia phát biểu 3 lượt với 16 ý kiến./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận ở tổ về Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận ở tổ về 2 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu
Icon Cần có giải pháp để duy trì, phát huy giá trị văn hóa đạo đức truyền thống
Icon Cần sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận Kinh tế - Xã hội
Icon Khắc phục hạn chế, yếu kém, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận ở tổ về một số cơ chế, chính sách đặc thù
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE