banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum
13-3-2024
Sáng ngày 13/3/2024, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Phạm Đình Thanh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Kon Tum quản lý hoặc góp vốn giai đoạn 2016-2023" tại Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum.
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VM

Tham dự buổi làm việc có đại diện các cơ quan thành viên Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; lãnh đạo: UBND thành phố Kon Tum, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện các cơ quan quản lý ngành, gồm: Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum, vốn điều lệ của Công ty hơn 83 tỷ đồng. Trong đó Nhà nước nắm giữ 35% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty và Công đoàn cơ sở của Công ty chiếm 2,41% vốn điều lệ; cổ phần bán công khai lần đầu ra công chúng chiếm 62,59% vốn điều lệ.

Vốn nhà nước tại Công ty qua các năm được bảo toàn. Hằng năm, tỷ lệ đạt được nước ghi tăng thu bình quân hơn 1%; doanh thu tăng bình quân gần 10%; lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 44,75%. Năng suất lao động tăng sau cổ phần hóa.

Cơ chế phân công, phân cấp tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước ngày càng hoàn thiện; chức năng kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp được chú trọng đã tạo chuyển biến nhất định về nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước trong quản lý, bước đầu khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý, giám sát đối với doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc Phan Quốc Hòa thông tin, báo cáo với Đoàn khảo sát. Ảnh: VM

Qua khảo sát trực tiếp và nghe các ý kiến của các thành viên Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan quản lý ngành, UBND thành phố Kon Tum và đơn vị chịu sự giám sát về những bất cập trong việc cấp nước cho một số hộ dân ở các xã, phường thuộc thành phố Kon Tum; việc khắc phục tình trạng thiếu nước trước mắt và lâu dài; về giá nước mà cử tri kiến nghị nhiều lần; về tỷ lệ cổ phần hóa do Nhà nước nắm giữ; về đất đai sau khi Công ty cổ phần hóa… Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phạm Đình Thanh phổ biến, thông tin thêm về Nghị quyết 60/2018/QH14 ngày 15/6/2015 của Quốc hội “về tiếp tục thực hiện và hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước” để các cơ quan, doanh nghiệp thống nhất nội dung và có đánh giá đầy đủ, chính xác.

Đồng chí cho rằng qua khảo sát cho thấy việc cổ phần hóa tại Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum được thực hiện đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả tích cực; những vướng mắc, kiến nghị của Công ty đã được chính quyền quan tâm, giải quyết.

Qua đây, đồng chí đề nghị các sở, ngành có liên quan và Công ty nghiên cứu, đề xuất có thẩm quyền xem xét, có phương án sát hợp với thực tế về giá nước mà cử tri đã kiến nghị, đồng thời có kiến nghị cụ thể về vấn đề đất đai liên quan đến hoạt động của Công ty.

CTQH  
Tin liên quan:
Icon Một số kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hộ
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Hội nghị toàn quốc lần 2 triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội
Icon Một số kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội tại Công ty TNHH thương mại Vinh Quang I
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Y tế
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Đăk Hà
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Tu Mơ Rông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE