banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đăk Hà
30-5-2024
Sáng ngày 30/5/2024, đồng chí Nghe Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Đăk Hà về công tác công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đăk Hà
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng phát biểu. Ảnh: CTTH

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Thường trực và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thanh tra, các phòng, ban và HĐND, UBND các xã, thị trấn của huyện Đăk Hà.

Theo báo cáo của UBND huyện Đăk Hà, từ đầu năm 2022 đến hết tháng 02/2024, chính quyền các cấp ở huyện đã tổ chức tiếp 85 lượt công dân (cấp huyện 68, cấp xã 17); số người được tiếp 85 người; số vụ việc tiếp lần đầu 81, tiếp nhiều lần 04. Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về lĩnh vực hành chính (đất đai, xây dựng, quy hoạch) 47 lượt; về lĩnh vực tư pháp (điều tra, xét xử...) 05 lượt; lĩnh vực khác 33 lượt. Đến nay, chính quyền các cấp của huyện đã hướng dẫn, giải thích trực tiếp 45 lượt; xem xét, giải quyết theo thẩm quyền 29 lượt; chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 11 lượt.

Về tiếp nhận, giải quyết đơn, thư, chính quyền các cấp của huyện đã tiếp nhận 424 đơn (cấp huyện 195 đơn, cấp xã 229 đơn), trong đó có 07 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo, 410 đơn kiến nghị phản ánh. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền các cấp ở huyện là 259 đơn; đơn không thuộc thẩm quyền 136 đơn. Đến nay, đã giải quyết xong 255 đơn, đạt tỷ lệ 98%; 04 đơn còn lại đang trong thời hạn giải quyết. Thời gian gần đây, tính chất và mức độ, số lượng vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn huyện có chiều hướng giảm, không gay gắt, phức tạp, đông người.

Tuy vậy, tình trạng công dân của huyện viết đơn kiến nghị gửi nhiều cấp vẫn còn xảy ra; kinh phí chi trả chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân ở một số xã chưa đảm bảo... Nguyên nhân chính là một số trường hợp người dân thiếu hiểu biết pháp luật hoặc cố tình lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kiến nghị vượt cấp; kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm xử lý, giải quyết, trả lời đơn và tiếp công dân của một vài cán bộ, công chức còn hạn chế.

PCT TT UBND huyện Đăk Hà Phạm Thị Thương giải trình. Ảnh: CTTH

Tại buổi làm việc, lãnh đạo HĐND, UBND, các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, thị trấn của huyện đã báo cáo, giải trình làm rõ một số nội dung được Đoàn giám sát quan tâm về việc cập nhật chưa kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật; về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tiếp công dân; về việc xem xét, xử lý một số đơn, thư của công dân; về quy định chức danh công chức tiếp công dân; về công tác phối hợp xử lý, giải quyết đơn của công dân; về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân...

Thay mặt Đoàn giám sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Đăk Hà trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Qua đây, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Đăk Hà tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; cần cập nhật, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về công tác này, nhất là chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân. Đối với các nội dung huyện Đăk Hà kiến nghị có liên quan đến trách nhiệm của các sở, ngành cấp tỉnh, Đoàn giám sát sẽ nghiên cứu, tổng hợp để trao đổi, làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh.

Trước đó, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát tại UBND các xã: Đăk Hring, Hà Mòn và Ban Tiếp công dân, Thanh tra huyện Đăk Hà.

 

CTTH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đăk Hà
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại huyện Sa Thầy
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Sa Thầy
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Ngọc Hồi
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Đăk Tô
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đăk Glei
Icon Tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon HĐND tỉnh Kon Tum tổ chức Kỳ họp chuyên đề thông qua 23 nghị quyết chuyên đề và công tác nhân sự của UBND tỉnh
Icon Thường trực HĐND tỉnh công bố và trao quyết định về công tác cán bộ
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE