banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC PHẢI LẤY Ý KIẾN DÂN CƯ
19-11-2014
Theo Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, tổ chức, cá nhân đầu tư dự án trong đó có xây dựng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước hoặc có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước có ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn bị ảnh hưởng về những nội dung liên quan đến phương án khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước của dự án.
CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC  PHẢI LẤY Ý KIẾN DÂN CƯ

Các dự án có xây dựng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước hoặc xả nước thải vào nguồn nước phải lấy ý kiến bao gồm: Công trình hồ, đập có tổng dung tích từ 500 triệu m3 trở lên hoặc công trình khai thác, sử dụng mặt nước với lưu lượng từ 10 m3/giây trở lên; công trình chuyển nước giữa các nguồn nước; công trình hồ, đập làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên của sông, suối trên 01 đoạn có chiều dài từ 01 km trở lên; công trình xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000 m3/ngày đêm trở lên; công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm. Riêng đối với các dự án có yếu tố bí mật quốc gia, không phải thực hiện lấy ý kiến.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không phải đăng ký, xin phép. Cụ thể như: Khai thác, sử dụng nước cho sinh hoạt của hộ gia đình; khai thác, sử dụng nước biển để sản xuất muối; khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 0,1 m3/giây; khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy không vượt quá 50 kW; xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 5 m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2014./. (CN)

  
Tin liên quan:
Icon TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ-XÃ HỘI
Icon GIẢM 50% THUẾ TNCN CHO NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
Icon QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Icon Giới thiệu một số nội dung cơ bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy
Icon Tăng cường hơn nữa công tác chấn chỉnh và quản lý bảo vệ rừng
Icon Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2014
Icon Chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng lên
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE