banner
Thứ 4, ngày 17/4/2024
Kon Tum: nhiều xã, thôn được công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực II và III
6-11-2015
Ngày 29/10/2015, Uỷ ban Dân tộc ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBDT công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi.
Kon Tum: nhiều xã, thôn được công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực II và III
Ảnh (minh họa): Văn Minh

Theo Quyết định này, tỉnh Kon Tum có 5 xã được bổ sung điều chỉnh. Trong đó huyện Đăk Hà có 2 xã: xã Đăk Ngọk thuộc khu vực II có 1 thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã Đăk Long thuộc khu vực III có 5 thôn ĐBKK; huyện Ia HDrai có xã Ia Đal, Ia Tơi, Ia Dom thuộc khu vực III.

Về thôn ĐBKK thuộc vùng dân tộc và miền núi ở huyện Đăk Hà có thôn 1 (Đăk KLong) thuộc xã Đăk Hring, thôn 1 A (Kon Pông) thuộc xã Đăk Ui; ở huyện Ia HDrai có thôn 1,2,3,4 thuộc xã Ia Đal; thôn 8, 9 thuộc xã Ia Tơi; thôn 1,2,3 thuộc xã Ia Dom; ở huyện Sa Thầy có thôn Đăk Tăng thuộc xã Sa Nghĩa, thôn Đăk Đê và thôn Đăk Tang thuộc xã Rời Kơi.

Về điều chỉnh khu vực có xã Đăk Ui huyện Đăk Hà được điều chỉnh từ khu II sang khu vực III; xã Sa Nghĩa huyện Sa Thầy điều chỉnh từ khu vực I sang khu vực II.

Về điều chỉnh tên và địa giới hành chính có thôn 9 (Dăk Kđem) thuộc xã Ngọc Wang (huyện Đăk Hà) trước đây được điều chỉnh thành thôn 6 (Đăk KĐem) thuộc xã Đăk NgọK; thôn 1 (Kon Teo), thôn 2 (Đăk Lấp), thôn 11 (Đăk Kơ Ne), thôn 12 (Đăk Xế) thuộc xã Đăk Pxi trước đây được điều chỉnh thành thôn Kon Teo, thôn Đăk Lâp, thôn Đăk Kơ Ne, thôn Đăk Xế của xã Đăk Long; thôn 5 ở xã Đăk Hring điều chỉnh lại thành tên thôn Kon Dao Yôp; thôn Plei Trum Đăk Choăh thuộc xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum) trước đây được điều chỉnh thành thôn Pleitrum Đăkchoăh của Phường Ngô Mây.

Các xã, thôn được công nhận bổ sung, điều chỉnh khu vực I, II, III vùng dân tộc và miền núi thực hiện các chính sách theo quy định hiện hành kể từ ngày 01/01/2016.

TTDN  
Tin liên quan:
Icon Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Icon Những đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định mới
Icon MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
Icon Quy định về hỗ trợ tạo việc làm
Icon Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Icon 15-3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Icon CHÍNH PHỦ QUY ĐINH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Icon CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Icon KHÔNG TIẾP TỤC HỖ TRỢ DẦU HỎA THẮP SÁNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIẾU SỐ, HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ HỘ NGHÈO NƠI CHƯA CÓ ĐIỆN LƯỚI
Icon KHÔNG CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG, PHẠT ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE