banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
22-8-2017
Cử tri kiến nghị: Công tác cổ phần hóa 5 doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (Công ty TNHH một thành viên 731, 704, 734; Công ty Xuất nhập khẩu cà phê Đăk Hà; Công ty Cà phê Đăk Uy) trong thời gian qua triển khai rất chậm. Vì vậy, đề nghị Bộ chỉ đạo Tổng công ty Cà phê Việt Nam đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nói trên.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp và tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 2252/TTg-ĐMDN ngày 10/12/2015.

Tuy vậy, quá trình thực hiện sắp xếp công ty nông nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam còn chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu do việc rà soát, sắp xếp đất đai và phê duyệt phương án sử dụng đất; xử lý tồn tại về tài chính còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể:

- Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần thì doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tổng công ty Cà phê Việt Nam đã có văn bản gửi phương án sử dụng đất của công ty thực hiện cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, hiện nay địa phương vẫn chưa có ý kiến về Phương án sử dụng đất.

- Ngoài ra, các doanh nghiệp được nêu tại kiến nghị của cử tri cũng còn nhiều tồn tại về tài chính cần xử lý như Công ty TNHH một thành viên Cà phê 734, Công ty này đang nợ lớn với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Kon Turn, cân đối âm vốn. Tổng công ty Cà phê Việt Nam sẽ cùng Công ty sớm làm việc với Ngân hàng Agribank Trung ương để thống nhất phương án xử lý nợ, xử lý tài chính, để Công ty đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần; trường hợp không giải quyết được, Tổng công ty sẽ phối hợp với Công ty Mua bán nợ (DATC) cơ cấu nợ để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần theo quy định. Riêng đối với Công ty Xuất nhập khẩu cà phê Đăk Hà, Công ty cà phê Đăk Uy - Đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc (Chi nhánh) Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam, sẽ thực hiện cổ phần hóa cùng Công ty mẹ. Theo văn bản số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa từng năm giai đoạn 2017 - 2020 thì Tổng công ty Cà phê Việt Nam sẽ tiến hành cổ phần hóa vào năm 2019./.

Hồ Nam VPĐĐBQH tổng hợp  
Tin liên quan:
Icon Bộ Xây dựng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn làm nhà cho hộ nghèo
Icon Một số nội dung trả lời ý kiến cử tri của Bộ Công an
Icon Bộ Y tế trả lời một số ý kiến cử tri về khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
Icon Bộ lao động, thương binh xã hội trả lời kiến nghị của cử tri
Icon NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MỤC “DIỄN ĐÀN CỬ TRI”
Icon Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum đề nghị mở lại Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5
Icon Những vấn đề cử tri quan tâm trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về tăng mức trợ cấp hàng tháng cho đối tượng là thanh niên xung phong
Icon Bộ Công thương trả lời ý kiến cử tri liên quan đến các dự án thủy điện
Icon Một số vấn đề được cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE