banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về tăng mức trợ cấp hàng tháng cho đối tượng là thanh niên xung phong
20-10-2016
Cử tri tỉnh Kon Tum kiến nghị: Đề nghị Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính xem xét sửa đổi Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng tăng mức trợ cấp hàng tháng cho đối tượng là thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa vì mức trợ cấp hàng tháng hiện nay 360.000 đồng/tháng là thấp so với các mức trợ cấp của các đối tượng bảo trợ xã hội khác.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về  tăng mức trợ cấp hàng tháng cho đối tượng là thanh niên xung phong

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời (Tại Công văn số 2336/LĐTBXH-VP, ngày 23/06/2016)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10974/VPCP-KGVX ngày 31/12/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng và thời gian điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với TNXP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định về việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với TNXP tham gia kháng chiến đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

  
Tin liên quan:
Icon Bộ Công thương trả lời ý kiến cử tri liên quan đến các dự án thủy điện
Icon Một số vấn đề được cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm
Icon Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Bộ Công Thương trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nhiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Công an tỉnh Kon Tum trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Icon Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Cử tri các huyện, thành phố đề nghị giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X
Icon Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum tại Kỳ họp thứ 8 QH khoá XIII
Icon Bộ Công an và Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri Kon Tum trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE