banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
23-3-2015
Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh

1. Cử tri kiến nghị:

Để xử lỷ mối quan hệ giữa quân hàm, chức vụ và lương sĩ quan, đồng thời góp phần bảo đảm chế độ, chính sách, phát huy đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ trong lực lượng vũ trang, đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xem xét tách lương ra khỏi cấp bậc hàm trong lực lượng vũ trang.

Bộ Công an trả lời:

Về tách lương ra khỏi cấp bậc hàm trong lực lượng vũ trang, Bộ Công an hiện đang phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương của lực lượng vũ trang. Trong đó, sẽ nghiên cửu giải quyết mối quan hệ giữa quân hàm, chức vụ và lương sĩ quan, bảo đảm chế độ, chính sách nhằm động viên, khuyến khích đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Bộ Công an xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với các ngành chức năng sớm giải quyết vấn đề cử tri nêu nhằm bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.

 

2. Cử tri kiến nghị:

Hiện nay có hiện tượng tiêu cực trong việc tuyển dụng các đối tượng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị quân đội, công an; các học sinh tốt nghiệp các rường thiếu sinh quân vào các trường đào tạo sĩ quan. Đề nghị Bộ Công an xem xét và chấn chỉnh hiện tượng trên (nếu có).

Bộ Công an trả lời:

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và xuất phát từ yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định về việc công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, trong đó đã quy định cụ thể về việc xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhản dân. Việc xét thi tuyển để chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn là quy định bắt buộc, do hội đồng tuyển chọn xét, duyệt bảo đảm chặt chẽ về đối tượng, tiêu chuẩn, công khai, dân chủ về trình tự, thủ tục tuyển chọn. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, các học sinh tốt nghiệp các trường thiếu sinh quân vào các trường đào tạo sĩ quan. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi phạm, tiêu cực; đồng thời, có biện pháp khắc phục kịp thòi những sơ hở, thiếu sót trong công tác này. Bộ Công an mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, giám sát hoạt động của lực lượng Công an, kịp thời hỗ trợ, bảo vệ, động viên cán bộ, chiến sĩ công an trong khi làm nhiệm vụ; đồng thời, phát hiện các biểu hiện tiêu cực để phản ánh kịp thời cho cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.

MT (Th)  
Tin liên quan:
Icon Bộ Công Thương trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Bộ Quốc phòng và Bộ Nông nhiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Công an tỉnh Kon Tum trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Icon Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Cử tri các huyện, thành phố đề nghị giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X
Icon Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum tại Kỳ họp thứ 8 QH khoá XIII
Icon Bộ Công an và Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri Kon Tum trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
Icon Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục - Đào tạo trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 7
Icon Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri Kon Tum gửi đến kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII
Icon UBND tỉnh Kon Tum trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE