banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG TRONG LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC
27-12-2019
Luật cán bộ công chức đã được Quốc hội sửa đổi bổ sung và thông qua tại kỳ họp thứ 8, vấn đề tuyển dụng công chức được thực hiện với 2 hình thức là thi tuyển và xét tuyển. Việc xét tuyển được quy định tại điều 37 khoản 2 đó là các trường hợp: Cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; Người học theo hình thức cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục sau khi tốt nghiệp trở về công tác tại địa phương nơi cử đi học; Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.
VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG TRONG LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 Vấn đề đặt ra ở đây là thế nào là nhà khoa học trẻ tài năng, luật cũng đã có quy định có tính chất khung để cho Chính phủ quy định cụ thể, tại khoản 2 điều 6 đã biểu đạt: Chính phủ quy định khung chính sách và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ và khoản 3 quy định: căn cứ vào quy định của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan  quy định tại các điểm a,b,c và đ, khoản 1, điều 39 quyết định chế độ trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đối với cấp tỉnh thì do HĐND cấp tỉnh quy định. Như vậy luật đã có quy định khung và trao thẩm quyền cho Chính phủ và người có thẩm quyền, HĐND cấp tỉnh cụ thể hóa thực hiện. Vấn đề là sẽ hiểu và cụ thể hóa ra sao về nhà khoa học trẻ tài năng, xin nêu một vài tiếp cận như sau. Chúng ta biết rằng nhà khoa học là những người rất quan trọng đối với nhân loại, nhờ có những phát minh, công trình nghiên cứu của họ mà thế giới mới phát triển như ngày nay, không phải nghiên cứu nào cũng đạt được thành quả ngay lập tức mà cần trải qua một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự hy sinh và thời gian để ghi nhận. như vậy để giải quyết vấn đề nhà khoa học là gì phải chăng là: khoa học là toàn bộ hoạt động có hệ thống nhằm xây dựng và tổ chức kiến thức dưới hình thức những lời giải thích và tiên đoán có thể kiểm tra được về tự nhiên, xã hội và con người, và nhà khoa học theo nghĩa rộng là người tham gia vào những hoạt động mang tính hệ thống nhằm thu được tri thức trong một lĩnh vực nào đó, theo nghĩa hẹp hơn, nhà khoa học là người áp dụng các phương pháp khoa học trong nghề nghiệp của họ, người này có thể là chuyên gia trong một lĩnh vực khoa học, đặc biệt trong khoa học tự nhiên và xã hội, cụ thể hóa nên tiếp cận nhà khoa học theo nghĩa hẹp, họ thực hiện các nghiên cứu nhằm hiểu biết đầy đủ hơn về sự vận hành của tự nhiên xã hội và quản lý, và dựa vào những nguyên lý của tự nhiên, xã hội và tư duy để ứng dụng cho quản lý và cuộc sống của con người. Nhà khoa học thông qua các phương pháp, sử dụng cách quan sát các dấu hiệu biểu hiện mang tính chất, và bất thường của tự nhiên xã hội nhằm thu thập thông tin, rồi sắp xếp các thông tin đó thành dữ liệu để phân tích nhằm giải thích cách thức hoạt động, tồn tại của sự vật hiện tượng. Một trong những cách thức đó là phương pháp thử nghiệm, nhằm mô phỏng hiện tượng tự nhiên xã hội và con người, dưới điều kiện kiểm soát được và các ý tưởng thử nghiệm. Tri thức trong khoa học là toàn bộ lượng thông tin mà các nghiên cứu đã tích lũy được. Định nghĩa về khoa học được chấp nhận phổ biến rằng, khoa học là tri thức tích cực đã được hệ thống hóa. Nhà khoa học làm gì, tùy thuộc vào lĩnh vực đề tài như toán học, vật lý, hóa học, sinh học điều khiển học, quản lý học vv … mà mình đang nghiên cứu, mỗi nhà khoa học lại có những công việc cụ thể khác nhau, nhưng nhìn chung công việc của họ gồm: Xác định đề tài, lĩnh vực mà mình muốn nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức và thông tin liên quan đến vấn đề đó; tiến hành thí nghiệm; phân tích kết quả và dữ liệu; trình bày kết quả phương pháp nghiên cứu cho cộng đồng khoa học để được cấp giấy chứng nhận; phối hợp với ngành công nghiệp, các bộ ngành để áp dụng các kết quả nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm mới. Và như thế nhà khoa học thường làm việc tại các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học.

 Ngoài 2 hình thức tuyển dụng là thi tuyển và xét tuyển, luật cũng cho phép người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí công tác vào làm công chức đó là: viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ công chức cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức, và một số trường hợp khác (khoản 3 điều 37)./.

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon CÔNG TÁC QUY HOẠCH, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HĐND NHIỆM KỲ 2021-2026: Công minh ắt sẽ chọn đúng người cho công việc
Icon Ý NGHĨA CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Icon ĐỂ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 08 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG
Icon VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC TỰ CHỦ ĐẠI HỌC TRONG LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Icon BẢN CHẤT CỦA VẤN ĐỀ THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT.
Icon HOÀN THIỆN LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỘT CÔNG CỤ QUAN TRỌNG TRONG CHÍNH SÁCH THUẾ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Icon TRỰC QUAN HOÁ TRONG GIẢNG DẠY LÀ CÁCH GIÚP NGƯỜI HỌC GIỮ LẠI KIẾN THỨC LÂU HƠN
Icon PHÁT HUY SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG XÃ HỘI ĐỂ XÂY DỰNG TỈNH NHÀ VỮNG MẠNH.
Icon Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng- một biện pháp ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức trong cán bộ đảng viên hiện nay
Icon Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo- Sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE