banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum
15-3-2024
Chiều ngày 13/3/2024, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Phạm Đình Thanh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Kon Tum quản lý hoặc góp vốn giai đoạn 2016-2023" tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VM

Tham dự buổi làm việc có đại diện các cơ quan là thành viên Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Kon Tum gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện các cơ quan quản lý ngành, gồm: Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện UBND thành phố Kon Tum; lãnh đạo và các phòng, ban của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum, tỷ lệ phần vốn Nhà nước còn lại tại Công ty sau khi thoái vốn là 30% vốn Điều lệ; cổ phần do Công đoàn cơ sở của Công ty sở hữu là 12.103 cổ phần, tương ứng 1% vốn Điều lệ; cổ phần do các cá nhân khác, gồm người lao động trong Công ty và nhà đầu tư khác sở hữu là 835.109 cổ phần, tương ứng 69% vốn Điều lệ.

Từ năm 2016-2023, tổng số thuế và các khoản khác Công ty phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật là 39.183 triệu đồng; bình quân 4.898 triệu đồng/năm. Hiện nay, Công ty không có nợ đọng thuế, không nộp chậm thuế; chi trả lương cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động đang được Công ty vận dụng Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXD của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện việc thu nộp và quản lý khoản lợi nhuận cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính.

Việc thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty đã giúp Công ty huy động vốn của các nhà đầu tư nhằm nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức và cách thức quản lý, điều hành, qua đó nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, bảo đảm hài hòa lợi ích của chủ sở hữu, của Công ty, của các cổ đông, nhà đầu tư và người lao động trong Công ty; nâng cao tính minh bạch, công khai và tinh thần trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc với mục đích phát triển bền vũng, ổn định của Công ty và bảo toàn, phát triển vốn của cổ đông. Từ năm 2018 đến nay, sau khi hoàn thành thoái vốn, các mục tiêu, chỉ tiêu tài chính có mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Phạm Đình Thanh cho rằng UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện đúng chủ trương, đúng quy định của pháp luật về sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Đối với việc tổng kết đánh giá, việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty... theo đồng chí Phạm Đình Thanh, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum cần tiếp tục nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên và các quy định của pháp luật, báo cáo đánh giá theo thực tế.

CTQH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum
Icon Một số kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hộ
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Hội nghị toàn quốc lần 2 triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội
Icon Một số kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội tại Công ty TNHH thương mại Vinh Quang I
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Y tế
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Đăk Hà
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Tu Mơ Rông
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE