banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri huyện Tu Mơ Rông
8-5-2024
Buổi chiều ngày 07/5/2024 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Tu Mơ Rông trước kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XV (tại xã Tê Xăng) để báo cáo với cử tri về một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum từ sau kỳ họp thứ 6 đến nay; các nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Phạm Đình Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Kon Tum, đồng chí Tô Văn Tám, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong Đoàn; đồng chí Nghe Minh Hồng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Châu - Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum;.. Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND - UBND - BTT UBMTTQVN huyện Tu Mơ Rông và các phòng, ban; đại diện Đảng ủy, đại diện Thường trực HĐND - UBND - BTT UBMTTQVN xã Tê Xăng và khoảng 80 cử tri trên địa bàn.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  huyện Tu Mơ Rông
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Từ sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham dự 3 Kỳ họp bất thường lần thứ 5, lần thứ 6 và lần thứ 7 tổ chức trong tháng 01, tháng 3 và tháng 5/2024. Tại các kỳ họp này Quốc hội đã thông qua 02 luật, 02 nghị quyết quan trọng: (1) Luật Đất đai (sửa đổi); (2) Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); (3) Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; (4) Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền: (1) Xem xét, quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; (2) Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; (3) Xem xét, quyết định việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; (4) Xem xét, quyết định việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát, khảo sát trực tiếp 05 chuyên đề về: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023;...

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV được chia làm 02 đợt: Đợt 1 từ ngày 20-5 đến ngày 08-6-2024;  Đợt 2 từ ngày 17-6 đến ngày 28-6-2024. Tại Kỳ họp này, Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án luật, 03 dự thảo nghị quyết; Cho ý kiến 11 dự án luật; Xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu  năm 2024; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Xem xét, quyết định về một số dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022; Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia) đến hết năm 2023”;... Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn;...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tham dự thống nhất với nội dung báo cáo về một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum từ sau kỳ họp thứ 6 đến nay; các nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Cử tri đã có 4 lượt phát biểu với 8 ý kiến kiến nghị về việc xem xét, giảm mức thu hồi vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho cộng đồng từ 35% xuống còn 10%, vì mức 35% là cao so với mặt bằng thu nhập của người dân; Nâng mức cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/2/2022 của Chính phủ; Có cơ chế về phát triển du lịch, du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Tê Xăng; Xem xét chuyển đất rừng thành đất sản xuất cho người dân trên địa bàn xã Tê Xăng hơn 100 ha vì hiện nay nhiều vùng, khu sản xuất của bà con đang canh tác nằm trong quỹ đất rừng, đất quy hoạch 3 loại rừng; Sửa chữa đường tỉnh lộ 672 đoạn từ ngã ba Ngọc Lây đi xã Tê Xăng, Măng Ri vì nhiều đoạn bị hư hỏng, đứt gãy;...

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải;... đã tiếp thu, giải thích, thông tin việc xem xét, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với hầu hết các ý kiến kiến nghị này. Đại biểu Quốc hội Phạm Đình Thanh đã giải thích, tiếp thu, ghi nhận một số ý kiến kiến nghị của cử tri; đồng thời thông tin cho cử tri biết các bộ, ngành trung ương đã xem xét, trả lời 8/8 ý kiến, kiến nghị  được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi đến từ trước và sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; trong đó có ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Tu Mơ Rông về việc sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển các văn bản này đến Thường trực cấp ủy, Thường trực HĐND, UBND và Ban thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có liên quan để biết, thực hiện và thông báo đến cử tri ở địa phương mình./.

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 tại huyện Đăk Glei
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp bất thường lần thứ 7
Icon Một số kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Công ty TNHH một thành viên Tân Anh Kon Tum và Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại huyện Đăk Glei
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp bất thường lần thứ 6
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE