banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại sở Tài nguyên và Môi trường
11-6-2024
Tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT), chiều ngày 10/6/2024, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hồ Văn Đà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn đã làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Thường trực và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các phòng, ban chuyên môn có liên quan.
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại sở Tài nguyên và Môi trường
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QV

Trước khi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế và làm việc với UBND các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đăk Hà và thành phố Kon Tum; Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum; Bệnh viện y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

          Kết quả giám sát cho thấy công tác quản lý nhà nước về BVMT đã được Sở thực hiện đạt nhiều kết quả, cụ thể như: Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản dưới Luật cho khoảng 180 đại biểu là từ cấp tỉnh đến cấp xã và hơn 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh; triển khai các mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, mô hình cộng đồng tham gia BVMT; đã phối hợp tham mưu ban hành hơn 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về BVMT; công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, hoạt động kiểm soát các nguồn ô nhiễm được quan tâm thực hiện; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt khoảng 86,8%; tỷ lệ chất thải xử lý đáp ứng tiêu chuẩn về BVMT đạt khoảng 60%; đến nay có 08/10 huyện, thành phố có khu xử lý chất thải rắn tập trung; chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại được thu gom và chuyển giao cho tổ chức, cá nhân có chức năng phù hợp để thực hiện xử lý theo quy định; hoạt động thanh tra, kiểm tra có những chuyển biến tích cực, có trọng tâm, trọng điểm; đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cộng đồng dân cư và phản ánh của báo chí về ô nhiễm môi trường (trên Website, điện thoại...) được duy trì, qua đó nhiều sai phạm trong công tác BVMT ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được chấn chỉnh.

          Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền về BVMT của các cấp ủy đảng, chính quyền chưa được sâu, rộng, người dân vẫn chưa biết phải phân loại rác sinh hoạt tại nguồn; còn tình trạng người dân xả rác thải sinh hoạt bừa bãi, lạm dụng các loại thuốc trừ sâu, việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đạt tỷ lệ thấp; chưa thực hiện tốt quy định về khu vực không được phép chăn nuôi theo Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh; nhiều trang trại chăn nuôi heo chưa bảo đảm thủ tục pháp lý về môi trường nhưng đã hoạt động và gây ô nhiễm môi trường, hệ thống xử lý chất thải chưa đảm bảo, có nguy cơ sạt lở bể chứa khi trời mưa lũ; ý thức trách nhiệm về BVMT của nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa tốt, chưa chủ động, tự giác thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ BVMT, nhất là mùi hôi của các Nhà máy chế biến mủ cao su, tinh bột sắn…; việc triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn trên địa bàn các huyện, thành phố còn lúng túng; chất thải rắn được xử lý theo hình thức chôn lấp là chủ yếu, nhiều bãi chôn lấp bị quá tải phát tán mùi hôi; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa được xử lý triệt để; một số khu vực nông thôn ở vùng sâu, vùng xa chưa có đội thu gom hoặc thu gom chưa thường xuyên, hầu hết lượng chất thải này được người dân tự thu gom xử lý nên dẫn đến rác thải gây ô nhiễm môi trường cục bộ và làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực; hiện chỉ mới có 01/08 Cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động có đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung (CCN Đăk La, huyện Đăk Hà); 104 cơ sở y tế chưa có hệ thống xử lý nước thải; công tác BVMT trong thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động xây dựng có nơi chưa tốt; công tác kiểm tra, thanh tra chưa thường xuyên, việc giám sát thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm túc, vẫn còn tình trạng nhắc nhở nhiều lần nhưng các cơ sở không xử lý hoặc xử lý không triệt để.

          Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hơn trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường; hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện tốt công tác đăng ký môi trường theo quy định; tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra, thanh tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành pháp luật về BVMT, nhất là các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; tham mưu UBND tỉnh có cơ chế khuyến khích cá nhân, tổ chức và cộng đồng tham gia BVMT, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác về môi trường; sớm tham mưu UBND tỉnh có giải pháp hiệu quả chỉ đạo các cơ sở y tế, các khu, cụm công nghiệp thực hiện đúng pháp luật về BVMT; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý về môi trường cho cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường các cấp.

Quang Vương  
Tin liên quan:
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Sở Y tế
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng tiếp xúc cử tri tại các xã Đăk Tờ Re, Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Kon Tum
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đăk Hà
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đăk Hà
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại huyện Sa Thầy
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Sa Thầy
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Ngọc Hồi
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Đăk Tô
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE