banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
LÃNG PHÍ ĐIỆN, NƯỚC, PHẠT ĐẾN 2 TRIỆU ĐỒNG
19-11-2014
Phạt tiền từ 01 - 02 triệu đồng đối với hành vi sử dụng điện nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành gây lãng phí là nội dung quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước.
LÃNG PHÍ ĐIỆN, NƯỚC, PHẠT ĐẾN 2 TRIỆU ĐỒNG

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết mức xử phạt đối với hành vi bố trí, sử dụng tài sản Nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc không đúng mục đích, cụ thể: Phạt tiền từ 01 - 05 triệu đồng đối với hành vi bố trí, sử dụng tài sản có giá trị vượt dưới 50 triệu đồng; phạt tiền lần lượt từ 05 - 10 triệu đồng và 10 - 20 triệu đồng đối với các hành vi bố trí, sử dụng tài sản Nhà nước có giá trị vượt từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng và bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không đúng mục đích; bố trí, sử dụng tài sản có giá trị vượt từ 100 triệu đồng trở lên...

Hành vi mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định, vật tư và các tài sản khác trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vốn Nhà nước không đúng với quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản Nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng; vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc không đúng định mức, đơn giá, tiêu chuẩn, chế độ quy định cũng bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng; 40 - 70 triệu đồng hoặc 70 - 100 triệu đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2014./. (CN)

  
Tin liên quan:
Icon CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC PHẢI LẤY Ý KIẾN DÂN CƯ
Icon TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ-XÃ HỘI
Icon GIẢM 50% THUẾ TNCN CHO NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
Icon QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Icon Giới thiệu một số nội dung cơ bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy
Icon Tăng cường hơn nữa công tác chấn chỉnh và quản lý bảo vệ rừng
Icon Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2014
Icon Chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng lên
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE