banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Ưu tiên bố trí vốn đầu tư trung hạn cho dự án hoàn thành trước 2015
20-11-2014
Đây là một trong những nội dung quy định tại Chỉ thị số 23/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/08/2014 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020.
Ưu tiên bố trí vốn đầu tư trung hạn cho dự án hoàn thành trước 2015

Tại Chỉ thị, Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí, lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 đối với các dự án, chương trình theo thứ tự ưu tiên lần lượt từ: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2014 nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2015; vốn đối ứng cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 chuyển sang giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020 và các dự án khởi công mới. Trong đó, các dự án khởi công mới đã thanh toán dứt điểm các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31/12/2014; đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và các dự án theo quy định; bảo đảm bố trí đủ vốn giai đoạn 2016 - 2020 để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Về nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020, Thủ tướng khẳng định, kế hoạch phải phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm các cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công; phấn đấu thanh toán cơ bản các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31/12/2014, không để phát sinh thêm nợ đọng cơ bản từ năm 2015 trở đi. Đặc biệt, trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công 05 năm, cần dự phòng khoảng 15% ở cấp Trung ương và các cấp chính quyền địa phương để xử lý các biến cố do trượt giá, đầu tư các dự án khẩn cấp và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn vào từng năm cụ thể.../.

Minh Tú  
Tin liên quan:
Icon Các nhóm đối tượng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Icon Các Luật mới được Quốc hội thông qua trong 6 tháng đầu năm 2014
Icon Không xử phạt xe chở hàng quá trọng tải dưới 10% đến hết năm 2014
Icon Tóm tắt Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Icon Tích cực triển khai công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 2014
Icon Cá nhân phải bảo vệ mật khẩu và thông tin tài khoản
Icon Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
Icon Vận dụng mô hình và tiêu chí Nông thôn mới đối với đặc thù vùng Tây Nguyên
Icon Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Icon Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống trong các gia đình trẻ
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE