banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống trong các gia đình trẻ
19-11-2014
Ngày 20/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020.
Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống trong các gia đình trẻ

Tại Đề án này, bên cạnh đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của xã hội, các thành viên trong gia đình về tầm quan trọng của gia đình và giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình…, Đề án còn nhấn mạnh việc tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình, trong đó cung cấp cho các thành viên gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ về kỹ năng làm cha, mẹ, chất lượng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng, xây dựng gia đình là một môi trường an toàn cho trẻ em…; nghiên cứu lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, cấp học…

Mục tiêu cụ thể mà Đề án này hướng tới là đến năm 2020, hầu hết các cuộc hôn nhân đăng ký kết hôn theo đúng quy định; 95% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; 75% cha, mẹ có trẻ em dưới 06 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy, chăm sóc con cái; 95% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện…; 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. (MH)

  
Tin liên quan:
Icon Đến năm 2020, 70% gia đình được nhận danh hiệu “Gia đình học tập”
Icon Cấm sử dụng rượu bia trước giờ làm việc
Icon Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia
Icon Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
Icon Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
Icon Phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội
Icon Công tác giảm nghèo bền vững ở Tu Mơ Rông: Hiệu quả từ những chính sách đồng bộ, đúng đắn
Icon Chào năm mới 2014
Icon Công khai chế độ tiền lương của công chức Nhà nước
Icon Không thanh toán bằng tiền mặt từ ngày 01/3
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE