banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia
19-11-2014
Ngày 27-01-2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2014/NĐ-CP quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố (PCKB) các cấp.
Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban  Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia

Theo đó, Ban Chỉ đạo PCKB quốc gia do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban ; Bộ trưởng Bộ Công an làm Phó Trưởng ban; các thành viên gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác an ninh làm thành viên thường trực. Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo PCKB quốc gia và có cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách gọi là Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCKB quốc gia.

Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Trưởng ban; Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban; các thành viên gồm giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Phó giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác an ninh làm thành viên thường trực. Công an tỉnh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và có đơn vị tham mưu, giúp việc gọi là Văn phòng Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25-3-2014./. (LNN).
 

  
Tin liên quan:
Icon Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
Icon Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
Icon Phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội
Icon Công tác giảm nghèo bền vững ở Tu Mơ Rông: Hiệu quả từ những chính sách đồng bộ, đúng đắn
Icon Chào năm mới 2014
Icon Công khai chế độ tiền lương của công chức Nhà nước
Icon Không thanh toán bằng tiền mặt từ ngày 01/3
Icon Tăng mức hỗ trợ phát triển sản xuất cho huyện nghèo
Icon Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Icon Kon Tum thành lập và mở rộng địa giới hành chính một số xã, phường
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE