banner
Thứ 3, ngày 23/7/2024
Tăng mức hỗ trợ phát triển sản xuất cho huyện nghèo
19-11-2014
Ngày 31/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2621/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, với mức hỗ trợ tăng từ 1,5 - 02 lần so với trước đây.

Cụ thể, mức hỗ trợ khai hoang, phục hóa và tạo ruộng bậc thang lần lượt là 15 triệu đồng/ha khai hoang, 10 triệu đồng/ha phục hóa và 15 triệu đồng/ha cải tạo thành ruộng bậc thang (mức hỗ trợ cũ là 10 triệu đồng/ha khai hoang, 05 triệu đồng/ha phục hóa và 10 triệu đồng/ha cải tạo thành ruộng bậc thang); mức hỗ trợ mua giống gia cầm, gia súc; làm chuồng trại chăn nuôi (đối với hộ nghèo); mua giống cỏ trồng phát triển chăn nuôi trâu, bò (đối với hộ nghèo) và mức hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm (đối với những huyện có hoạt động xúc tiến thương mại) cũng tăng gấp đôi, từ 05 triệu đồng/hộ lên tối đa 10 triệu đồng/hộ; 01 triệu đồng/hộ lên 02 triệu đồng/hộ; 02 triệu đồng/ha đất trồng cỏ lên 04 triệu đồng/ha đất trồng cỏ và từ 100 triệu đồng/năm lên 200 triệu đồng/năm...

Ngoài ra, hộ nghèo còn được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ để cải tạo ao nuôi thủy sản có diện tích ao từ 100 m2 trở lên; hỗ trợ lãi suất vốn vay ưu đãi bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo để mua giống gia súc, gia cầm thủy sản hoặc phát triển hành nghề với mức vay hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/hộ và thời gian hỗ trợ lãi suất là 03 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. (TQ)

  
Tin liên quan:
Icon Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Icon Kon Tum thành lập và mở rộng địa giới hành chính một số xã, phường
Icon ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Icon CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 9 NGÀY
Icon Tăng cường hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh Nam Lào
Icon LÃNG PHÍ ĐIỆN, NƯỚC, PHẠT ĐẾN 2 TRIỆU ĐỒNG
Icon CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC PHẢI LẤY Ý KIẾN DÂN CƯ
Icon TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ-XÃ HỘI
Icon GIẢM 50% THUẾ TNCN CHO NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
Icon QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE