banner
Thứ 4, ngày 17/4/2024
Lãng phí ngân sách sẽ phải bồi thường
20-11-2014
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước và người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước có hành vi vi phạm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để xảy ra lãng phí, thiệt hại sẽ phải bồi thường là nội dung nêu tại Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Số tiền bồi thường thiệt hại được thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam; xác định căn cứ vào Bản tường trình trách nhiệm của người có hành vi gây lãng phí; kiến nghị của Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại và được nộp 01 lần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định về bồi thường thiệt hại hoặc trả dần trong 12 tháng kể từ ngày có quyết định về bồi thường thiệt hại (nếu số tiền nộp lần một chưa đủ). Trường hợp không đủ khả năng bồi thường, người có nghĩa vụ bồi thường phải trừ 20% tiền lương hàng tháng cho đến khi bồi thường đủ theo quyết định của người có thẩm quyền.

Đối với người có hành vi gây lãng phí đang điều trị tại các bệnh viện; trong thời kỳ nghỉ thai sản; thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế, được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận hoặc đang bị tạm giam, tạm giữ chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận về hành vi vi phạm pháp luật khác, Chính phủ cho phép được tạm hoãn thực hiện bồi thường. Thời gian tạm hoãn tối đa 06 tháng đối với người đang điều trị tại bệnh viện; đang trong thời kỳ nghỉ thai sản; gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo hoặc tối đa bằng thời gian tạm giam, tạm giữ đối với trường hợp đang bị tạm giam, tạm giữ chờ kết luận điều tra, xác minh về hành vi vi phạm khác...

Đặc biệt, tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức và hành vi lãng phí, biện pháp đã xử lý đối với người có hành vi lãng phí sẽ được công khai tại cuộc họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; đưa lên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức hoặc thông báo trên các ấn phẩm báo chí của cơ quan, tổ chức hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2014./. (MT t/h)

Chính thức bỏ thi đại học, cao đẳng từ năm 2015

Thay vì tổ chức riêng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng như hàng năm, từ năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sẽ tổ chức một kỳ thi quốc gia (gọi là kỳ thi THPT quốc gia) lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Nội dung này được nêu tại Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2014 phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015.

Cũng theo đó, kỳ thi THPT quốc gia hàng năm được tổ chức vào trung tuần tháng 06 (năm 2015, kỳ thi sẽ được tổ chức vào các ngày 09, 10, 11 và 12/06). Thí sinh sẽ dự thi tối thiểu 04 môn, trong đó có 03 môn bắt buộc, gồm: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và 01 môn tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Riêng môn Ngoại ngữ, thí sinh không học môn này hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng sẽ được chọn môn thi thay thế trong số các môn tự chọn; đồng thời, thí sinh có Chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ. Ngoài 04 môn tối thiểu này, thí sinh có thể chọn thi thêm các môn khác trong số các môn tự chọn để có thêm cơ hội xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Các môn Toán, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý sẽ thi theo hình thức tự luận với thời gian 180 phút; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ sẽ thi trắc nghiệm với thời gian 90 phút.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, các Sở Giáo dục và Đào tạo sử dụng kết quả 04 môn thi tốt thiểu kết hợp với điểm trung bình năm lớp 12 của thí sinh và điểm khuyến khích, nếu có; để tuyển sinh đại học, cao đẳng, các trường đại học, học viện, cao đẳng phải công bố mức độ, cách thức sử dụng kết quả của kỳ thi trước ngày 01/01 hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. (MT t/h)

 

Tổ chức tiêm phòng Sởi, Rubella cho trẻ từ 1-14 tuổi

 

Ngày 17/09/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi và Rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2014 - 2015, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo toàn diện tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi và Rubella, huy động các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể tại địa phương tham gia tiêm chủng, đảm bảo an toàn, chất lượng và đạt tỷ lệ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi, Rubella trên 95% cho trẻ từ 01 - 14 tuổi ở quy mô xã, phường, thị trấn.

Đồng thời, bố trí kinh phí, nhân lực, trang thiết bị của địa phương đầy đủ và kịp thời cho tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi, Rubella và triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin cơ sở về việc tiêm phòng vắc xin này để người dân hiểu, tích cực, chủ động đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ.

Cũng nhằm mục tiêu loại trừ bệnh sởi vào năm 2017 và khống chế bệnh Rubella, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế cung ứng đầy đủ vắc xin và vật tư tiêm chủng bảo đảm chất lượng cho tất cả các tuyến theo đúng kế hoạch; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, tổ chức việc tiêm phòng bảo đảm an toàn, chất lượng; hướng dẫn lập danh sách, quản lý đối tượng tiêm chủng tránh bỏ sót, bảo đảm tất cả trẻ em từ 01 - 14 tuổi được tiêm chủng; xây dựng, cung cấp đầy đủ các nội dung tuyên truyền và thông tin kịp thời các hoạt động về tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi và Rubella.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được yêu cầu tuyên truyền cho học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiêm phòng. Đồng thời, thống kê, lập danh sách và tổ chức các điểm tiêm chủng trong trường học.../. (MT t/h)

Minh Tú  
Tin liên quan:
Icon Ưu tiên bố trí vốn đầu tư trung hạn cho dự án hoàn thành trước 2015
Icon Các nhóm đối tượng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Icon Các Luật mới được Quốc hội thông qua trong 6 tháng đầu năm 2014
Icon Không xử phạt xe chở hàng quá trọng tải dưới 10% đến hết năm 2014
Icon Tóm tắt Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Icon Tích cực triển khai công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 2014
Icon Cá nhân phải bảo vệ mật khẩu và thông tin tài khoản
Icon Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
Icon Vận dụng mô hình và tiêu chí Nông thôn mới đối với đặc thù vùng Tây Nguyên
Icon Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE