banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Từ 15/4, miễn vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi
23-3-2015
Theo Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, từ ngày 15/4/2015, trẻ em dưới 06 tuổi đi cùng người lớn sẽ được miễn vé tàu. Trong đó, trẻ được miễn vé phải sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng; mỗi người lớn được kèm theo tối đa 02 đối tượng miễn vé đi cùng.
Từ 15/4, miễn vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi

Đối với các đối tượng chính sách còn lại, Nghị định cũng quy định chi tiết mức giảm giá vé tàu. Cụ thể, người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng được giảm 90% giá vé; mức giảm 30% giá vé được áp dụng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, nạn nhân chất độc màu da cam, người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng. Để được miễn, giảm giá vé, người đi tàu phải xuất trình Giấy chứng nhận thuộc đối tượng miễn, giảm theo quy định cùng giấy tờ tùy thân khi mua vé và khi đi tàu. Về việc xây dựng công trình, khai thác tài nguyên ở vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, Nghị định quy định, nhà làm bằng vật liệu dễ cháy phải cách chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt ít nhất 05m; lò vôi, lò gốm, lò gạch, lò nấu gang, thép, xi măng, thủy tinh phải đặt cách chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt ít nhất 10m. Đặc biệt, không xây dựng công trình trong phạm vi góc cắt tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông tại điểm giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộ không có người gác.

Cũng theo Nghị định này, đô thị có chức năng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế; có quy mô dân số từ 01 triệu người trở lên, mật độ dân số bình quân từ 12.000 người/km2 và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động chiếm từ 85% trở lên sẽ được đầu tư xây dựng đường sắt đô thị.

          Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2015./.

Tr. Chung  
Tin liên quan:
Icon UBND huyện được chứng thực giao dịch về nhà ở tại đô thị đến hết 30/6
Icon Chào năm mới 2015
Icon Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
Icon Cán bộ, công chức, viên chức không được quan liêu, hách dịch
Icon Từ 2015, điều chỉnh tăng 8% lương hưu
Icon Nghỉ thai sản vẫn phải đóng Bảo hiểm y tế
Icon Hỗ trợ 1 triệu/tháng học nghề cho lao động đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp
Icon Các luật mới được Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII
Icon Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2015
Icon Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị”
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE