banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Bộ Lao động - TBXH và Bộ Kế hoạch - Đầu tư trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV
5-9-2017
1. Cử tri đề nghị bộ, ngành có liên quan quan tâm có chính sách hỗ trợ trong các dịp lễ, tết cho những người tham gia kháng chiến trước năm 1975 có Huân chương kháng chiến các loại.
Bộ Lao động - TBXH và Bộ Kế hoạch - Đầu tư trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được xây dựng căn cứ theo mức độ cống hiến, hy sinh của mỗi diện đối tượng, cân đối trong hệ thống chính sách xã hội nói chung và phù hợp với khả năng kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. Đối với kiến nghị của cử tri liên quan đến chính sách hỗ trợ trong các dịp lễ, tết cho những người tham gia kháng chiến trước năm 1975 có Huân chương kháng chiến các loại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp thu và tổng hợp trong quá trình nghiên cứu, báo cáo đề xuất cơ quan có thấm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách trong thời gian tới.

 

2. Được sự đồng ý của Trung ương, năm 2009 Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã lập và phê duyệt dự án Quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà (nay là xã Đăk Long, huyện Đăk Hà) với tổng mức đầu tư 149,125 tỷ đồng, nhằm ổn định cuộc sống cho 300 hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng ngập lòng hồ thủy điện Plêi Krông. Trong thời gian qua, tỉnh đã lồng ghép từ nhiều nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh để triển khai một số hạng mục thiết yếu, cấp bách nhằm ổn định cuộc sống cho nhân dân di dời về nơi ở mới. Đến nay, đã bố trí được 126 hộ dân, với 679 nhân khâu tại các điểm dân cư thuộc quy hoạch của dự án, đồng thời giao được 78,55 ha đất cho các hộ dân. Tổng các nguồn vốn lồng ghép để thực hiện dự án đến nay là 107,967 tỷ đồng, nhu cầu còn lại khoảng 41,158 tỷ đồng. Để tạo điều kiện để giải quyết đất ở, đất sản xuất và ổn định đời sổng cho 174 hộ dân còn lại theo quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Hrỉng, huyện Đăk Hà (nay là xã Đăk Long, huyện Đăk Hà), đề nghị các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh Kon Tum 41,158 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng để xử lý các nhiệm vụ đột xuất cấp thiết của ngân sách Trung ương để tiếp tục đầu tư xây dựng một số hạng mục còn lại của dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: Dự án Quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà (nay là xã Đăk Long, huyện Đăk Hà) là một trong những dự án bố trí dân cư lớn của tỉnh nhằm ổn định cuộc sống các hộ dân bị ảnh hưởng vùng ngập lòng hồ thủy điện Plêi Krông, với tổng mức đầu tư là 149 tỷ đồng, trong các năm qua dự án đã đầu tư 107 tỷ đồng.

Trước mắt đề nghị tỉnh sử dụng nguồn vốn được giao trong kế hoạch trung hạn và chủ động lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận đề xuất của Tỉnh và trong quá trình điều hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khi có nguồn bổ sung./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Bộ giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 3_Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Bộ Xây dựng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn làm nhà cho hộ nghèo
Icon Một số nội dung trả lời ý kiến cử tri của Bộ Công an
Icon Bộ Y tế trả lời một số ý kiến cử tri về khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
Icon Bộ lao động, thương binh xã hội trả lời kiến nghị của cử tri
Icon NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MỤC “DIỄN ĐÀN CỬ TRI”
Icon Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum đề nghị mở lại Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5
Icon Những vấn đề cử tri quan tâm trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về tăng mức trợ cấp hàng tháng cho đối tượng là thanh niên xung phong
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE