banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
7-9-2018
Cử tri kiến nghị: Hiện nay, đối tượng đã từng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở CamPuChia sau 30/4/1975 đã xuất ngũ và đang công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không được hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở CamPuChia, giúp bạn lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, như vậy là thiệt thòi cho các đối tượng này vì đây là chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho những người có công với cách mạng, còn việc hiện tại các đối tượng này hưởng lương từ ngân sách nhà nước là thực hiện chính sách tiền lương đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Vì vậy, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg theo hướng cho phép các đối tượng đang công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ, chính sách này.
Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

Bộ Quốc phòng trả lời như sau:  Đối tượng, điều kiện hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được các bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định; phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và khả năng bảo đảm của ngân sách Nhà nước; cân đối chung với các đối tượng được hương chế độ theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 ; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Hồ Nam VP ĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Ngân hàng chính sách xã hội trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo
Icon Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Icon Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về chính sách giảm nghèo
Icon Bộ tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
Icon Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3-Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Lao động - TBXH và Bộ Kế hoạch - Đầu tư trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 3_Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Bộ Xây dựng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn làm nhà cho hộ nghèo
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE