banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
Người lao động phải đóng 1 ngày lương/ năm vào Quỹ phòng chống thiên tai
20-11-2014
Ngày 17/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; trong đó quy định Quỹ phòng, chống thiên tai thành lập ở cấp tỉnh, đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận.
Người lao động phải đóng 1 ngày lương/ năm vào Quỹ phòng chống thiên tai

Tại Nghị định này, Chính phủ yêu cầu công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đến hết tuổi lao động phải có nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai theo các mức cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức đóng 01 ngày lương/người/năm theo các mức lương cơ bản sau khi trừ thuế, bảo hiểm phải nộp; người lao động trong các doanh nghiệp phải đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng; người lao động khác đóng 15.000 đồng/năm. Đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, mức đóng góp bắt buộc trong 01 năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có nhưng tối thiểu 500.000 đồng và tối đa là 100 triệu đồng.

Các đối tượng được miễn đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai bao gồm: Thương binh, bệnh binh; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ; sinh viên, học sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề; người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo; người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 06 tháng trong 01 năm trở lên; thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo…

Hàng năm, cá nhân phải nộp Quỹ 01 lần trước ngày 30/5; tổ chức kinh tế hạch toán độc lập có thể nộp tối thiểu 50% trước ngày 30/5 và nộp số còn lại trước ngày 30/10. Thủ tưởng tổ chức kinh tế hạch toán độc lập; thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu tiền quỹ và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc tài khoản cấp huyện do UBND cấp tỉnh ủy quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2014./.

KĐ  
Tin liên quan:
Icon Lãng phí ngân sách sẽ phải bồi thường
Icon Ưu tiên bố trí vốn đầu tư trung hạn cho dự án hoàn thành trước 2015
Icon Các nhóm đối tượng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Icon Các Luật mới được Quốc hội thông qua trong 6 tháng đầu năm 2014
Icon Không xử phạt xe chở hàng quá trọng tải dưới 10% đến hết năm 2014
Icon Tóm tắt Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Icon Tích cực triển khai công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 2014
Icon Cá nhân phải bảo vệ mật khẩu và thông tin tài khoản
Icon Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
Icon Vận dụng mô hình và tiêu chí Nông thôn mới đối với đặc thù vùng Tây Nguyên
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE