banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Từ 2015, tăng mức trợ cấp cho người có công
23-3-2015
Theo Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, từ ngày 01/01/2015, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nêu trên là 1,318 triệu đồng, tăng 980.000 đồng so với quy định hiện hành.
Từ 2015, tăng mức trợ cấp cho người có công

Tương tự, từ ngày 01/01/2015, mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 tăng lên 1,472 triệu đồng đối với diện thoát ly và 2,5 triệu đồng với diện không thoát ly; mức trợ cấp hàng tháng với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến Ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 1,363 triệu đồng; với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, mức trợ cấp hàng tháng lần lượt là 1,318 triệu đồng và 1,105 triệu đồng...

Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, mức trợ cấp dao động từ 888.000 đồng đến 4,226 triệu đồng; trong đó, mức cao nhất 4,226 triệu đồng áp dụng đối với thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100%; với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 21%; 31%; 41% và 51%, mức trợ cấp lần lượt là 888.000 đồng; 1,310 triệu đồng; 1,733 triệu đồng và 2,156 triệu đồng...

          Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2015./.

Tr. Chung  
Tin liên quan:
Icon Từ 15/4, miễn vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi
Icon UBND huyện được chứng thực giao dịch về nhà ở tại đô thị đến hết 30/6
Icon Chào năm mới 2015
Icon Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
Icon Cán bộ, công chức, viên chức không được quan liêu, hách dịch
Icon Từ 2015, điều chỉnh tăng 8% lương hưu
Icon Nghỉ thai sản vẫn phải đóng Bảo hiểm y tế
Icon Hỗ trợ 1 triệu/tháng học nghề cho lao động đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp
Icon Các luật mới được Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII
Icon Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2015
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE