banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về giảm thời gian công tác thực tế đối với đối tượng thương binh, bệnh binh sau khi xuất ngũ
26-9-2018
Ngày 21/9/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum nhận được Công văn số 3700/LĐTBXH-VP ngày 05/9/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Nội dung cụ thể như sau:
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri  về giảm thời gian công tác thực tế đối với đối tượng thương binh,  bệnh binh sau khi xuất ngũ

Cử tri kiến nghị: Đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét sửa đổi Điều 23 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục hồ sơ, quản lý hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân theo hướng giảm thời gian công tác thực tế đối với đối tượng thương binh, bệnh binh sau khi xuất ngũ về làm việc tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp từ 20 năm trở lên như hiện nay xuống còn 15 năm trở lên để các đối tượng này đủ điều kiện để hưởng chế độ mất sức lao động. Vì các đối tượng thương binh, bệnh binh sau khi xuất ngũ đa số không đủ sức khỏe để tiếp tục công tác đủ 20 năm liên tục nên sau khi nghỉ mất sức chỉ được hưởng 01 chế độ thương binh, bệnh binh nên cuộc sống của các đối tượng này gặp nhiều khó khăn.

Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội trả lời như sau: Những trường hợp trước đây đã hưởng chế độ thương binh, khi về nghỉ mất sức lao động thì Hội đồng giám định y khoa đã cộng cả tỷ lệ thương binh (giám định gộp) để hưởng chế độ mất sức lao động. Vì vậy về nguyên tắc chỉ hưởng 01 chế độ, nếu hưởng cả 2 chế độ thì sẽ bị trùng và bất bình đẳng với những trường hợp không giám định gộp (giám định tách riêng thương tật và bệnh tật).

Tuy nhiên trong thực tế có một số trường hợp thiệt thòi, đặc biệt là những trường hợp có nhiều năm công tác. Vì vậy, Nghị định số 102/2002/NĐ-CP ngày 11/12/2002 của Chính phủ đã quy định một số điều kiện để hưởng 2 chế độ thương binh và mất sức lao động. Những trường hợp đã giám định gộp nhưng có đủ thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên hoặc có đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an thì được xem xét giải quyết 2 chế độ.

Ngoài ra, những trường hợp không đủ năm công tác và đã được giám định gộp nhưng nếu có một trong các điều kiện sau cũng được hưởng 2 chế độ:

- Đã giám định tách riêng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (trong biên bản giám định khi về nghỉ mất sức chưa cộng gộp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật).

- Đã giám định tổng hợp tỷ lệ thương tật và bệnh tật hoặc mất sức lao động nhưng sau lấy tỷ lệ giám định gộp khi trừ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật còn từ 61% trở lên.

- Có quyết định nghỉ việc hưởng mất sức lao động theo Nghị quyết 16-HĐBT ngày 08/02/1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

Như vậy chính sách hiện hành đã bổ sung hưởng thêm chế độ và mở rộng diện đối tượng không đủ thời gian công tác và đã giám định gộp, đảm bảo công bằng, cân đối trong chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phù hợp theo công lao đóng góp của từng diện đối tượng./. 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
Icon Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Ngân hàng chính sách xã hội trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo
Icon Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Icon Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về chính sách giảm nghèo
Icon Bộ tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
Icon Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3-Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Lao động - TBXH và Bộ Kế hoạch - Đầu tư trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 3_Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE