banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Doanh nghiệp phải có công đoàn sau 6 tháng hoạt động
20-11-2014
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2014, quy định chậm nhất sau 06 tháng từ ngày doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, công đoàn địa phương, công đoàn ngành, công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất phải phối hợp cùng doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn.
Doanh nghiệp phải có công đoàn sau 6 tháng hoạt động

Sau 06 tháng này, nếu doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, công đoàn cấp trên có quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời của doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tập thể lao động. Theo đó, doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn là doanh nghiệp có từ 05 đoàn viên công đoàn hoặc người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Về tổ chức Đảng tại doanh nghiệp, Nghị định quy định, doanh nghiệp có từ 03 lao động là Đảng viên chính thức trở lên đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Đối với những doanh nghiệp chỉ có 01 hoặc 02 lao động là Đảng viên chính thức, cấp ủy Đảng cấp trên cơ sở có trách nhiệm chuyển số lao động là Đảng viên đó về tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, quyết định lập chi bộ ghép hoặc phân công Đảng viên của tổ chức Đảng cấp trên cơ sở về sinh hoạt và lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp. Chi bộ ghép có trách nhiệm thực hiện công tác phát triển Đảng ở doanh nghiệp, khi có đủ 03 lao động là Đảng viên chính thức tại cùng doanh nghiệp thì thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp đó./.

CN  
Tin liên quan:
Icon Người lao động phải đóng 1 ngày lương/ năm vào Quỹ phòng chống thiên tai
Icon Lãng phí ngân sách sẽ phải bồi thường
Icon Ưu tiên bố trí vốn đầu tư trung hạn cho dự án hoàn thành trước 2015
Icon Các nhóm đối tượng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Icon Các Luật mới được Quốc hội thông qua trong 6 tháng đầu năm 2014
Icon Không xử phạt xe chở hàng quá trọng tải dưới 10% đến hết năm 2014
Icon Tóm tắt Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Icon Tích cực triển khai công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 2014
Icon Cá nhân phải bảo vệ mật khẩu và thông tin tài khoản
Icon Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE