banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Miễn tiền sử dụng đất ở tại địa bàn đặc biệt khó khăn
23-4-2015
Ngày 03/04/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.
Miễn tiền sử dụng đất ở tại địa bàn đặc biệt khó khăn

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo được giao, cấp không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 sẽ được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Đối với hộ gia đinh, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, được giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Để được miễn, giảm tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất, ghi rõ diện tích, lý do miễn giảm; giấy tờ được cơ quan, tổ chức, đơn vị phân đất làm nhà ở hoặc giấy tờ do người đứng đầu điểm dân cư, UBND cấp xã giao đất hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu điểm dân cư, UBND cấp xã về việc đã cấp đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân và các giấy tờ liên quan về thửa đất cùng với hồ sơ xin công nhận quyền sử dụng đất, gửi đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2015./. 

MT (Th)  
Tin liên quan:
Icon Đơn vị sự nghiệp công lập được trích tối đa 3 tháng lương lập quỹ khen thưởng
Icon Từ 2015, tăng mức trợ cấp cho người có công
Icon Từ 15/4, miễn vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi
Icon UBND huyện được chứng thực giao dịch về nhà ở tại đô thị đến hết 30/6
Icon Chào năm mới 2015
Icon Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
Icon Cán bộ, công chức, viên chức không được quan liêu, hách dịch
Icon Từ 2015, điều chỉnh tăng 8% lương hưu
Icon Nghỉ thai sản vẫn phải đóng Bảo hiểm y tế
Icon Hỗ trợ 1 triệu/tháng học nghề cho lao động đã đóng Bảo hiểm thất nghiệp
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE