banner
Thứ 4, ngày 17/4/2024
Khuyến khích đầu tư phát triển du lịch sinh thái rừng đặc dụng
20-11-2014
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, giá trị cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các loài sinh vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trong hệ thống rừng đặc dụng; đưa diện tích hệ thống rừng đặc dụng hiện có từ 2,2 triệu ha lên 2,4 triệu ha vào năm 2020.
Khuyến khích đầu tư phát triển du lịch sinh thái rừng đặc dụng

Tại Quyết định, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, quy hoạch các biện pháp bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên; xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển hạng 03 Khu bảo tồn thiên nhiên thành Vườn quốc gia; thành lập mới 01 Vườn quốc gia, 04 Khu bảo tồn thiên nhiên, 06 Khu bảo tồn loài/sinh cảnh và 16 Khu bảo vệ cảnh quan; đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ hoạt động hợp tác quốc tế và điều tra, nghiên cứu khoa học; phấn đấu giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn ngân sách của Nhà nước, tăng dần tính chủ động trong hoạt động quản lý của các khu rừng đặc dụng.

Các doanh nghiệp, cộng đồng được khuyến khích tham gia đầu tư tài chính về nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch sinh thái cho các khu rừng đặc dụng; đồng thời được ưu tiên xây dựng cơ chế tạo nguồn tài chính ổn định, cho phép huy động các nguồn tài chính khác nhau, nhất là từ các dịch vụ môi trường rừng, đóng góp của các doanh nghiệp và các bên liên quan theo hướng xã hội hóa nguồn thu để thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn các khu rừng đặc dụng...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

CN  
Tin liên quan:
Icon Máy ATM hết tiền, Ngân hàng bị phạt đến 15 triệu đồng
Icon Doanh nghiệp phải có công đoàn sau 6 tháng hoạt động
Icon Người lao động phải đóng 1 ngày lương/ năm vào Quỹ phòng chống thiên tai
Icon Lãng phí ngân sách sẽ phải bồi thường
Icon Ưu tiên bố trí vốn đầu tư trung hạn cho dự án hoàn thành trước 2015
Icon Các nhóm đối tượng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Icon Các Luật mới được Quốc hội thông qua trong 6 tháng đầu năm 2014
Icon Không xử phạt xe chở hàng quá trọng tải dưới 10% đến hết năm 2014
Icon Tóm tắt Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Icon Tích cực triển khai công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 2014
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE