banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Từ năm 2018, bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới
23-4-2015
Dựa trên nguyên tắc một chương trình, nhiều sách giáo khoa, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/03/2015 phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Cụ thể, chương trình mới sẽ được thực hiện thống nhất trong toàn quốc; các nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân được khuyến khích biên soạn sách giáo khoa; nhà trường, giáo viên chủ động lựa chọn sách giáo khoa.
Từ năm 2018, bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới

Trong giai đoạn từ tháng 04/2015 - 06/2016, thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, các ban chuyên môn và các hội đồng thẩm định; tập huấn, bồi dưỡng cho những người tham gia xây dựng, biên soạn, thẩm định chương trình mới, sách giáo khoa mới; xây dựng, thẩm định, thực nghiệm và ban hành chương trình mới; xây dựng học liệu điện tử theo chương trình mới; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực nghiệm sách giáo khoa mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. Từ tháng 07/2016 - 06/2018, biên soạn, thẩm định, phê duyệt cho phép sử dụng và phát hành được ít nhất 01 bộ sách giáo khoa mới của lớp 1, lớp 6 và lớp 10; biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học theo chương trình mới; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Từ năm học 2018 - 2019, sẽ bắt đầu triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông…

Đề án cũng chỉ rõ, Nhà nước bố trí 778,8 tỷ đồng để biên soạn, thử nghiệm bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện; thẩm định chương trình sách giáo khoa và cung cấp sách giáo khoa tới các trường miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người. Nguồn kinh phí để biên soạn các bộ sách giáo khoa khác được huy động từ các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

LT  
Tin liên quan:
Icon Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho hộ cận nghèo
Icon Sớm công khai phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng
Icon Miễn tiền sử dụng đất ở tại địa bàn đặc biệt khó khăn
Icon Đơn vị sự nghiệp công lập được trích tối đa 3 tháng lương lập quỹ khen thưởng
Icon Từ 2015, tăng mức trợ cấp cho người có công
Icon Từ 15/4, miễn vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi
Icon UBND huyện được chứng thực giao dịch về nhà ở tại đô thị đến hết 30/6
Icon Chào năm mới 2015
Icon Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
Icon Cán bộ, công chức, viên chức không được quan liêu, hách dịch
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE