banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án 02-1133
9-12-2014
Nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Trong 2 ngày 01-02/12, tại thành phố Kon Tum, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án 02-1133. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án 02-1133

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; các thành viên trong Ban điều hành Đề án 02-1133 của tỉnh Kon Tum; Tổ Thư ký giúp việc Ban điều hành Đề án tỉnh; đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở, thành viên “Nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại thành phố Kon Tum.

Lớp học đã tổ chức quán triệt những vấn đề cơ bản về phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư; Về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và chức năng của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước; Những vấn đề cơ bản về nhiệm vụ đổi mới tổ chức, ph­ương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam hiện nay; Về chức năng của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng, giám sát và bảo vệ chính quyền; tiếp tục cải cách bộ máy nhà n­ước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, nhà n­ước của dân, do dân và vì dân; Giải pháp nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân c­ư”./.

Đăng Bình  
Tin liên quan:
Icon Đoàn kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng làm việc với BTV Tỉnh ủy Kon Tum
Icon 53 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn khoảng 8.000 tỷ đồng
Icon Khuyến khích đầu tư phát triển du lịch sinh thái rừng đặc dụng
Icon Máy ATM hết tiền, Ngân hàng bị phạt đến 15 triệu đồng
Icon Doanh nghiệp phải có công đoàn sau 6 tháng hoạt động
Icon Người lao động phải đóng 1 ngày lương/ năm vào Quỹ phòng chống thiên tai
Icon Lãng phí ngân sách sẽ phải bồi thường
Icon Ưu tiên bố trí vốn đầu tư trung hạn cho dự án hoàn thành trước 2015
Icon Các nhóm đối tượng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Icon Các Luật mới được Quốc hội thông qua trong 6 tháng đầu năm 2014
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE