banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Kiến nghị người lao động được chọn hưởng BHXH một lần hoặc lương hưu
23-4-2015
Theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/04/2015 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2015, sau khi xem xét đề nghị của UBND TP. Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các cơ quan khác, Chính phủ đã nhất trí kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 theo hướng: Nếu người lao động chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu thì được quyền lựa chọn hưởng BHXH một lần hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH để tiếp tục đóng BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động.
Kiến nghị người lao động được chọn hưởng BHXH một lần hoặc lương hưu

Trước đó, Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, chỉ những người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện mới được nhận BHXH một lần./.

CN  
Tin liên quan:
Icon Từ năm 2018, bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới
Icon Từ năm 2018, bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới
Icon Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho hộ cận nghèo
Icon Sớm công khai phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng
Icon Miễn tiền sử dụng đất ở tại địa bàn đặc biệt khó khăn
Icon Đơn vị sự nghiệp công lập được trích tối đa 3 tháng lương lập quỹ khen thưởng
Icon Từ 2015, tăng mức trợ cấp cho người có công
Icon Từ 15/4, miễn vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi
Icon UBND huyện được chứng thực giao dịch về nhà ở tại đô thị đến hết 30/6
Icon Chào năm mới 2015
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE