banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
Khai hoang, cải tạo đất trồng lúa được hỗ trợ đến 10 triệu đồng/ha
8-5-2015
Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Khai hoang, cải tạo đất trồng lúa được hỗ trợ đến 10 triệu đồng/ha

Theo quy định tại Nghị định này, ngoài việc được ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa theo quy định của pháp luật hiện hành, địa phương sản xuất lúa còn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 01 triệu đồng/năm với mỗi héc-ta đất chuyên trồng lúa nước, 500.000 đồng/năm với mỗi héc-ta đất trồng lúa khác (trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa). Đối với đất trồng lúa được khai hoang, cải tạo, Nhà nước sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng/ha đất trồng lúa (trừ đất trồng lúa nương) được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hóa và 05 triệu đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, Nghị định quy định, để được chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, người sử dụng đất phải đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với UBND cấp xã, đồng thời, phải đảm bảo không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại (như không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa) và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Đặc biệt, trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp với nuôi trồng thủy sản, người sử dụng đất được dùng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, nhưng phải phục hồi lại được khi chuyển trở lại để trồng lúa.

Cũng theo Nghị định này, người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Mức nộp tiền được quy định tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, nhưng không thấp hơn 50% số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015; riêng các chính sách hỗ trợ cho địa phương sản xuất lúa và hỗ trợ cho người sản xuất lúa theo Điều 10 và 11 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2015./. 

Thanh Hải - Tr Chung (t/h)  
Tin liên quan:
Icon Kiến nghị người lao động được chọn hưởng BHXH một lần hoặc lương hưu
Icon Từ năm 2018, bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới
Icon Từ năm 2018, bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới
Icon Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho hộ cận nghèo
Icon Sớm công khai phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng
Icon Miễn tiền sử dụng đất ở tại địa bàn đặc biệt khó khăn
Icon Đơn vị sự nghiệp công lập được trích tối đa 3 tháng lương lập quỹ khen thưởng
Icon Từ 2015, tăng mức trợ cấp cho người có công
Icon Từ 15/4, miễn vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi
Icon UBND huyện được chứng thực giao dịch về nhà ở tại đô thị đến hết 30/6
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE